Flex-Methode©

Flex-Methode©

Met de unieke Flex-Methode© word je gecoached om op eigen kracht een gezonde leefstijl te ontwikkelen. 

  

Flex Methode© doet wat bewezen werkt

De Flex Methode© is een unieke op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen gebaseerde methode voor leefstijlcoaching. De methode ontwikkelt zich voortdurend aan de hand van de meest recente internationale inzichten in leefstijlgeneeskunde en coaching.

Wij doen uitsluitend wat bewezen werkt. Wij volgen geen trends en verkopen geen wondermiddelen. Wij geloven niet in wekelijkse sessies met een personal trainer, voorgeschreven weekmenu’s of maaltijdvervangende producten zoals pillen, repen en shakes. We coachen je zodat jij zelfstandig en op eigen kracht een gezonde leefstijl leert ontwikkelen. Coaching door Flex Gym duurt daarom nooit langer dan noodzakelijk.

Een gezonde leefstijl met goed eten, regelmatig bewegen en ontspannen, heeft voor iedereen een andere betekenis en invulling. En dat is prima, want ieder mens is uniek. Er bestaat geen standaardaanpak die voor iedereen op precies dezelfde manier werkt. De Flex-Methode© is professioneel maatwerk en een integrale benadering van alle aspecten van jouw gezondheid en manier van leven. Met Positieve Gezondheid als uitgangspunt.

Het coachingstraject

Het coachingstraject verloopt als volgt:

 • Screening
  Wanneer je ons per email benadert voor coaching, vindt eerst een telefonische screening plaats. We stellen een aantal vragen om te beoordelen of de coaching direct kan starten of eerst een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een arts of specialist nodig is. Vervolgens bespreken we jouw doelen en wensen. We lichten nader toe hoe een coachingstraject precies verloopt, wat wij jou kunnen bieden en wat we van jou verwachten. Dit doen we om te beoordelen of wij de juiste coach voor jou zijn. En om van beide kanten te verkennen of er een goede match is. Coaching is samenwerking op basis van vertrouwen en dat begint met een goed gevoel!
 • Uitgebreide persoonlijke intake
  De coaching start altijd met de uitgebreide persoonlijke intake om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle aspecten van jouw leefstijl zoals over je eet- beweeg- en ontspanningspatroon. We vragen uitvoerig naar je huidige leefstijl en naar de gewenste verandering die je wilt bereiken. We nemen een omvangrijke vragenlijst met je door en afhankelijk van jouw doelen wordt ook een aantal gezondheids- en/of fitheidstesten uitgevoerd.
 • Dagboek
  Meestal vragen we je om gedurende een aantal dagen een dagboek bij te houden bijvoorbeeld van je voeding, beweging of slaappatroon. Dit is afhankelijk van jouw doelen en de gewenste verandering die je wilt bereiken.
 • Behandelconsult
  Aan de hand van een uitvoerige analyse van de gegevens uit de uitgebreide persoonlijke intake eventueel aangevuld met het dagboek, wordt een persoonlijk behandel-(coaching)plan op maat opgesteld. Tijdens het behandelconsult bespreken we de uitkomsten van deze uitvoerige analyse en gaan we nader in op het behandel-(coaching)plan met ons voorstel voor het verdere verloop van het coachingstraject.
 • Vervolgconsulten
  De screening, de uitgebreide persoonlijke intake en het behandelconsult zijn drie vaste onderdelen van elke coachingstraject. Het aantal vervolgconsulten wordt in overleg bepaald. Jij houdt te allen tijde de regie en jij bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak een vervolgconsult plaatsvindt. Wij geven je hierin uiteraard advies.
  Tijdens de vervolgconsulten wordt jouw voortgang gemeten en word je zo goed mogelijk gecoacht om je doelen en de gewenste verandering te realiseren. We geven je concrete tips en adviezen, doen oefeningen met je en soms krijg je huiswerk. Aan de hand van de voortgang die je boekt en jouw ervaringen wordt de gekozen aanpak gedurende het traject afgestemd op wat voor jou het beste werkt. Zo is vooruitgang en resultaat gegarandeerd.
 • Nazorg
  Flex Gym coacht je naar een gezonde leefstijl. Ook wanneer je doelen zijn bereikt, kun je bij Flex Gym terecht. Bijvoorbeeld voor eenmalige of periodieke evaluatie of voor extra ondersteuning om je nieuwe gewoonten zo goed mogelijk vol te houden.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.